Smart House Solution Danmark

Søg på blog

Smart House UWP

FLEXCABLING

Basis Pakker

Ældre Smart House

Information

Nye standarder for datakabling

Flexcabling Nye Standarter

 


Er du opmærksom på de nye europæiske standarder for datakabling?
En af standarderne hedder EN50174-2:2009 og træder i kræft d. 1. maj 2012, og omfatter derfor installationer der udføres efter denne dato.

Denne standard omhandler nærføring med andre kabler, hvilket gør det stort set umuligt at gennemføre uskærmede installationer, som opfylder standarden, da der ikke længere tillades total nærføring med uskærmede kabler – heller ikke over korte afstande, som tidligere.

Andre standarder omhandler den øgede båndbredde og hastighed, som benyttes til datatrafik. En hastighed som benytter frekvenser i samme niveau som bl.a. TV- signaler, og en række andre signaler, samtidig med at der til stadighed kommer flere og flere trådløse teknologier.

Alle FlexCabling's produkter er godkendt til at benytte uskærmede kabler, men installationen af kablingen, den skal følge standarderne. Og stort set den eneste måde, hvor på det i praksis er mulig at udføre uskærmet datakabling, som opfylder de nye standarder, er ved at føre kablerne i skærmede føringsveje (metalliske kanaler, med låg og i rør).

Som følge af de nye standarder, anbefaler FlexCabling, at der fra d. 1. maj 2012 udelukkende udføres installationer med skærmede datakabler. Der er dog fortsat intet krav fra FlexCabling's side om, at der installeres højere kategori end den laveste tilgængelige - nemlig C5e. Og dermed er FlexCabling stadig det prisbillige alternativ, til tilsvarende multimedia løsninger.
FlexCabling lancerer snarrest skærmede produkter, som følge af de nye standarder...

Hvad så med de uskærmede installationer?
Vi forventer naturligvis ikke, at der vil opstå problemer med de bestående FlexCabling installationer med uskærmede kabler, da alle FlexCabling's produkter opfylder gældende EMC lovgivning, som er med til at sikre et maksimalt tilladt niveau af signal udstråling fra de forskellige produkter, så disse ikke ”generer” hinanden. Denne EMC lovgivning gælder naturligvis alle producenter, og derfor bør det heller ikke forekomme, at der opstår indstråling på en EMC godkendt installation, som FlexCabling.

FlexCabling's TV og Radio fordeler, er EMC testet med uskærmede kabler af tredje parts test firma i Danmark, I henhold til IT og Telestyrelsens retningslinier. Men kablingen skal altid installeres i henhold til de nyeste gældende installationsstandarder. Disse skærpes kraftigt d. 1. maj 2012.

Mvh. Thomas Hansen
FlexCabling ApS