Smart House Solution Danmark

Søg på blog

Smart House UWP

FLEXCABLING

Basis Pakker

Ældre Smart House

Information

Et dårligt indeklima kan i yderste konsekvens medføre livsfarlige sygdomme. 

indeklima Smart House Danmark

Af:

Du har helt sikkert hørt det før. At du skal huske at lufte ud i din bolig.

Et råd, der lyder så simpelt, at det næsten virker ligegyldigt. Men sandheden er, at det passer. Sørger du ikke for en ordentlig udluftning derhjemme, er din bolig decideret livsfarlig.

- Dårligt indeklima går især udover de svage i samfundet, for eksempel spædbørn, ældre og syge. Men også raske mennesker er i risiko for sygdomme, infektioner, øget træthed og dårligere præstationsniveau, hvis ikke de sørger for ordentlig ventilation af boligen, siger Lars Gunnarsen, professor ved Statens Byggeforsknings Institut.

De største syndere til et dårligt indeklima er partikelforurening og fugt. Begge ting, der oftest opstår gennem beboerens egen adfærd, for eksempel ved madlavning, brusebade og tørring af tøj.

Især brændselspartikler fra madlavning, rygning, brændeovne og stearinlys er skadelige for helbredet. At undgå partikler og fugt i boligen er derfor en umulig opgave.

- Og så er vi tilbage ved udluftningen, for den bedste måde at fjerne de skadelige partikler og fugt på, er ved ordentlig ventilation af boligen.

- Sørger man ikke for en ordentlig ventilation i boligen, så bor man ganske enkelt i en usund bolig, siger Torben Sigsgaard, professor ved Institut for Folkesundhed på Århus Universitet og leder af Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO).

Selv om udluftning er den nemmeste metode til et bedre indeklima, er det langt fra alle, der regelmæssigt lufter ud.

Ifølge Bolius Boligejernes Videncenters Boligejeranalyse 2016 lufter 24 procent af de danske boligejer sjældent ud – kun hver fjerde boligejer følger Miljøstyrelsens anbefalinger og lufter ud flere gange dagligt.

Samme undersøgelse viser, at hver anden boligejer har haft synlige eller mærkbare problemer med indeklimaet, især træk og kulde, kolde vægge og skimmelsvamp har givet problemer i de danske hjem.

Artiklen fortsætter efter illustrationerne...

Illustration: BoliusIllustration: Bolius 

Ekspert: Drop stearinlys og brændeovn
Torben Sigsgaard anbefaler, at man udover de daglige udluftninger med gennemtræk, sørger for at bruge emhætten, når man laver mad, samt sørger for at ventilere produkter, der udleder partikler, fugt og kemikalier.

For eksempel bør nye møbler, elektroniske produkter og legetøj afgasse før brug, og så bør døren ind til soveværelset stå åbent om natten, så man ikke holder på fugten, hvor man opholder sig.

Derudover anbefaler de to professorer Lars Gunnarsen og Torben Sigsgaard en anden metode til at minimere udledningen af de farlige partikler. En metode, der formentlig ikke vækker begejstring i de fleste danske boliger.

- En nem måde til et bedre indeklima er simpelthen at begrænse kilderne til forureningen, for eksempel droppe rygningen, brændeovnen og stearinlysene, siger Lars Gunnarsen.

- Vi står selv for en stor forurening inden døre. Især brændeovne og stearinlys er store syndere til et dårligt indeklima, så det er nemt at gøre indeklimaet bedre ved at droppe unødvendig partikelforurening, siger Torben Sigsgaard.

Børneværelser ligeså farlig som stor vej
At det kan betale sig at droppe det ellers hyggelige stearinlys, underbygges af en undersøgelse af partikelforureningen i 56 københavnske boliger.

Undersøgelsen, der er foretaget af Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO), viser, at stearinlys står for over halvdelen af alle sundhedsskadelige partikler i et ikke-ryger-hjem, inklusiv partikler, der kommer udefra fra, for eksempel trafikos.

Også Det Økologiske Råd har undersøgt mængden af partikler i indeklimaet.

Deres undersøgelse viser, at 12 ud af 17 testede børneværelser indeholdt lige så mange skadelige partikler som Danmarks mest trafikerede vej, H.C. Andersens Boulevard i København, i myldretrafikken.

- Man skal ikke se udluftning og andre klimatiltag som besvær, men derimod som en investering i fremtiden. Det dyreste man har er trods alt sit eget liv, så det kan altså betale sig at forebygge mod dårligt indeklima, siger Lars Gunnarsen, professor ved Statens Byggeforsknings Institut.

Illustration: BoliusIllustration: Bolius